Kryon kimdir?

KRYON KİMDİR?

Kryon dünya dışı evrensel yönetim mekanizmasından gelen bir ruhsal varlıktır. İnsanlığa her seslenişinde şöyle der: “Ben Manyetik Hizmetten, Kryon’um.” Hiçbir zaman bir insan olmadığını söyler, o meleksi bir varlıktır. Başmelek Mikail ailesindendir. 1989 yılında Amerika’lı mühendis Lee Carroll, Kryon’a kanallık etmeye başlamıştır ve o günden bu yana insanlığa onun mesajlarını iletmektedir. Kryon 1989 yılında dünyanın manyetik alanını ayarlamak üzere geldiğini anlatır kitaplarında. Şu ana dek yazılmış 12 kitabı vardır. Dünyamız yeni paradigmaya geçerken eski enerjiyi yeni manyetiklerle değiştirerek enerji ağımızda yeni ayarlamalar yapmakla görevlidir. Değişen bilinç için buradadır. Bunu yaparken insanlığa hem ezoterik hem bilimsel bilgiler verir. Bir sonraki tekamül aşamasına geçmemiz için bize yol gösterir.

LEE-Carroll
Lee Carroll

Hiçbir gündemi ve doktrini yoktur, herkesi kendi yolunda özgür bırakır.  Kendi mesajları konusunda bile özgür seçime sahip olduğumuzu, neyi kabul edip neyi etmeyeceğimiz konusunda içsel rehberliğimize başvurmamızı söyler. Kryon bize sadece ruhsal özümüzü bulmamız için yol gösterir. Perdenin öbür tarafındaki en büyük yardımcılarımızdan biridir. Mesajları birbiriyle çelişmez. Onun kitaplarını okurken kendinizi bağlantıda hissedersiniz. Bu benim için böyledir 🙂  Kitaplarını okumak için de ilahi bir zamanla var gibidir. Doğru zamanda okuduğunuz satırlar ilahi eşleşmenin huzurunu yaşatır. Adeta size özel mesajlar, eşzamanlılıklar gelir.

Lee Carroll, 7. kitapta şöyle diyor: “Bu kitapta Kryon adlı melek-varlığın sevgi dolu sözlerini okurken, bunun seçkin bir azınlık için verilmiş garip ve ezoterik bir bilgi olmadığını anlayın. bu gerçek yaşam deneyimiyle ve günlük yaşamla ilgili bir bilgidir. bu yaşamla, ölümle ve beklenmedik şeylerle başa çıkmakla ilgilidir. Bizim kim olduğumuzu ve neler yaşadığımızı bilen Tanrı ile ilgilidir, çünkü bu Tanrı bizi Tanrı-ailesinin bir parçası olarak görmektedir. bu ayrıca değişen ve tekamül eden bir dünya ile hepimizin evren için bir biçimde uygun olan yüce bir plana nasıl uyduğumuzla ilgilidir.”

Kryon’un dünyada ve Türkiye’de milyonlarca gönül vereni var. Çünkü Kryon bizlerin tam kalbine, ruhuna hitap eder. O bizler için çok tanıdık bir enerjidir. Kryon kitapları okuyanlarınız benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Onun mesajları insanlara kendi unuttukları gücünü hatırlatır. Sevgiyle ve enerjiyle doldurur ve yalnız olmadığımızı hissettirir. Uygulanabilir yöntemler, bilgiler sunar. Bizlere ışık işçileri, deniz fenerleri diye hitap eder ve ne kadar çok sevildiğimizi hatırlatır her fırsatta. Onun mesajları sevinç, güç, cesaret, coşku ve inanç kamçılar kalplerimize. Ve siz de onu gerçekten yürekten seveceksiniz.

Lee Carroll’ın 2015 yılında İstanbul’da yaptığı röportaj metnini okumak için tıklayın