İMGELEME

Yeni enerjide sözle ifade etmekten ve gözünüzde canlandırmaktan daha büyük bir yeni güç yoktur. (ikisini birleştirin)

dandelion-2817950_640

Yaratabilmek için bir düşüncenin imgesini net ve sürekli biçimde belleğinizde tutabilme yeteneğine sahip olmanız gerekir. Düşüncenin imgesinin ruhta duygu olarak tutulması gerekir. Düşünceyi bellekte tamamen sabit tutarak onun resmini kusursuz bir biçimde yaratmanız lazım. Düşündüğünüz her şeyi maddede yaratabilecek zekaya sahibiz.  Herşey duyguyla kucaklaşan düşünceden doğar.

Düşünceyi tasarlayıp onu duygusal olarak kucakladığınızda ve onu hissettiğinizde düşünce IŞIK frekansına genişler.

Düşünce ruha kaydolduğunda gerçek hale gelir. Bir arzumuz ya da duamız gerçekleşmezse düş kırıklığı içinde ondan vazgeçeriz. Oysa yapmamız gereken düşüncenin duyguya dönüşmesini duygu olarak hissedilmesini sağlamaktır. Gereken şey bu bilgiyi düşünceyi kuşkuya yer vermeden zaten öyle olduğunu kabul etmek ve yaşamak gerekir.

Eğer siz beyninizin ön lobuna hayalinizi tam olarak koyabilirseniz o şimdiki anda yaratılır. Bu da hem geçmişi hem geleceği değiştirir. Eğer herhangi bir ana geçmişi getirirseniz o zaman geçmişi şimdiye getirmiş olursunuz. Ve geçmiş şimdiyi işgal eder ve geleceği de aynı şekilde yaratır. Yani siz geçmişi şimdiniz yaparsanız farklı bir gelecek asla gelmeyecektir. Siz hayalinizin gelecekte olacağını düşünürseniz onu zamana bağlamış olursunuz ve gelecek olarak kalır. Onu şimdide yaşayın.  Her gün şimdiki an olmalıdır. Eğer geçmişte olmaması gereken şeyler olduğunu ya da geçmişteki bir olay veya kişi sebebiyle böyle olduğunuzu düşünüyorsanız kendinizi iyileştiremezsiniz. İçerleme ve yoksunluk duygusu onu yaşamınızda tekrar ettirecektir. Geçmişi geçmişte bırakırsanız şimdide daha fazla enerjiye sahip olursunuz. Zihin ve imgeleme geçmiş tarafından kirletilmediğinde saftır ve andadır. Yaratım böyle bir zihinde olur.  Realite fiziksel boyutta değil zihinde başlar.

ANAHTAR ŞİMDİDEN OLMUŞ GİBİ ŞÜKRAN VE TAKDİR DUYGUSU İÇİNDE OLMAKTIR. BU HAL TEZAHÜR EDENE KADAR ONU İÇERİDE DUYGU OLARAK İSTİKRARLI BİR BİÇİMDE TUTABİLMEK GEREKİYOR. ZİHNİN GEÇMİŞ DENEYİMLERLE BİZİ AŞAĞI ÇEKMESİNE İZİN VERMEDEN…