BİRLİKTE-YARATMA

Birlikte-yaratma, Ruhun yardımıyla tezahür ettirme sanatıdır. İnsanın kendisi için bir şeye niyet edip ruhtan onu gerçekleştirmesini istemesidir. Bu niyetle birlikte işaretlere ve eşzamanlılıklara dikkat edip eylemde bulunarak insanın sorumluluk alması ve yol’unda olması gerekir. Çünkü biz bir niyette bulunduğumuzda ruh ailemiz onun gerçeklemesi için bizim boyutumuzdaki enerjileri düzenlerler. Niyetimizle doğrusal olarak -insan zihnimizle tesasüf dediğimiz- eşzamanlılıklar ortaya çıkar. Bu birlikte-yaratmadır, başlattığınız tezahürün gerçekleşmesidir. Ruhla aranızdaki bu bağlantıyı güçlendirmenin ve birlikte-yaratmayı gerçekleştirmenin yolu buna niyet etmeyi hatırlamak, ona güvenmek ve bu konuda uygulama yapmaktır.

metatrons-cube

Ruh’un içinizde bulunan özünü kullanarak insan realitesini değiştirmek, insanın başka türlü asla giremediği alanlara girmesini sağlayan durumlar ve eşzamanlılıklar yaratmaktır. (Kryon 8. kitaptan birlikte-yaratma tanımı)

KRYON’DAN…

YENİ ENERJİNİN ARMAĞANI : BİRLİKTE-YARATMA

Eski enerjide Ruh sizin önünüzde belirir ve size öğüt verir ve hangi yola döneceğinizi söylerdi. Size neyin gelmekte olduğunu ve ne yapmanız gerektiğini söylerdi. Ve siz bu sesleri duyan liderlerinize itaat ederdiniz, çünkü bunun yolu böyleydi. Çünkü tüm özünüzü birlikte taşıma yeteneğinden yoksun olduğunuzdan, siz karanlıktaydınız, dersten geçiyordunuz, yavaş yavaş kamanızı hallediyordunuz, ama hala “Tanrı’nın insan parçaları” olarak.

Eski enerjide Ruh size çok basit ve direkt bir biçimde yol gösterirdi: sözlü olarak, liderlerinize haberciler yollayarak. Bu gerçekti. Yeni enerji sizin için çok farklıdır, çünkü siz hala eskinin yükünü taşıyorsunuz ve bu zamanda kişisel olarak önünüzde duran şeyin uçsuz bucaksızlığını anlayıp idrak etmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü yeni enerjinin içinde siz birlikte-yaratma gereçlerine sahipsiniz. Değişmiş olan şu ki artık Kutsal Hazine Sandığı ve tapınaklar yoktur. Çünkü sizin özünüz, daha önce taşınıp depolanması gereken bu yüksek bir enerji artık sizin içinizde bulunmaktadır. Ve şimdi ihtiyaç duyulan tek şey, sizin dersteki insan bedeniniz ile birlikte taşıdığınız bu yeni öz arasındaki bağlantıdır. Bunlar şimdi sözünü ettiğimiz gereçlerdir. (Kryon 2. Kitap)

 Birlikte-Yaratmanın 4 mekaniği

  1. Niyet: Eğer birlikte-yaratacak, ve Ruh olan elektriğin insan bedeninize akmasına (tüm spiritüel özünüzün fiziksel özünüze akmasına) izin verecekseniz, önce evrene bu niyetinizi belirtmelisiniz. Bunu yapabilmek için, çevrenizdeki karmayı tanımalısınız. Ya o karmayı yaşayıp halletmeli ya da NÖTR AŞIYI talep etmelisiniz, çünkü birlikte-yaratıcı gücün gerçekleşmesi için karmanızı iptal edip ışık beden olmanız çok önemlidir. Bu kritik önem sahip birinci adımdır. Ama şunu bilin ki bir kez niyetinizi sözlü olarak rehberlerinize bildirdiğinizde ve bu niyet Evren tarafında kabul ve tasdik edildiğinde, beklemeniz gerekmez. ( Evren harfidir ve onu gerçekleştirmek için yıllarca çalışmışsınız gibi niyetinizi onurlandırır.) Sizin mesajınız karamanızı iptal edecek mekanikleri harekete geçirecek ve aksi takdirde yaşamınızın arka planında gecikecek durumları gerçekleştirecektir. O ayrıca rehberin değişimine de neden olur. Ama tüm bunlar sürerken siz derhal birlikte-yaratabilirsiniz… çünkü niyet her şeydir. O mutlaktır. Siz niyetinizi iptal edemezsiniz niyetinizi dile getirmeden önce iyi düşünün, çünkü bu niyetinizi belirttiğinizde o sizin için sevgi ve uygunlukla gerçekleşecektir.

RUHA SESSİZ BİR ZAMANDA VE KENDİ SEÇTİĞİNİZ KUTSAL BİR ZAMANDA ŞÖYLE DEYİN:

“Gücü alıp birlikte-yaratmak istiyorum. Niyetim bir ışık varlık haline gelmektir. Niyetim yeni enerji armağanını uygun olarak kullanmaktır”

Işık varlık, Kryon’un, niyetini ifade etmiş, karması iptal olmuş ve ruhsal özünün tüm potansiyelinin fiziksel bedene akıp onunla bütünleşmesine izin vermiş insanlara verdiği isimdir.

  1. Realite: Bu en zor olanıdır. İnsan olarak siz bir sandalyeye oturduğunuzda, onun sizin ağırlığınızı çekip çekmeyeceğiniz asla düşünmezsiniz. Çünkü o sandalye sizin beşeri zihniniz için bir realitedir. Sandalyeniz bir gereçtir. O sizin oturuşunuz destekler. Yeni enerji birlikte-yaratıcı gücü bir gereçtir. O sizin yaşamınızı destekler. Ve siz ona bir sandalye gibi aynı realiteyle, aynı gerçeklikle yaklaşmadıkça hiçbir şey olmayacaktır.

Dünün sihri bugünün realitesi haline gelir. Bundan dolayı ikinci madde size SİHİR olarak görünebilecek yeni gereçleri REALİTE OLARAK kabul etmenizdir. Onları sandalye olarak görün. Onları kullanırken sonuçlar bekleyin ve istediğinizde onların sizin olacağını çünkü onlara sahip olduğunuz bilin. Bu gereçler birinin hayalindeki şeyler değildir. Ama eğer onlara merak ve itimatsızlıkla yaklaşırsanız onlar işe yaramazlar, ve siz de düş kırıklığına uğrarsınız.. sonuçta bu şeyler niyet edildiği gibi size hizmet etmezler.

  1. Sözle İfade Etme : Üçüncü madde tezahür ettirmenin mekanikleri ile ilgilidir. O sözle ifade etmektir. Siz NİYET mesajını verirsiniz. Ve Evren de alır. Siz gereçlerin realitesini önünüzde görürsünüz ve şimdi rehberleriniz vasıtasıyla Evrene onların kullanımını sözlü olarak ifade edersiniz, ki derste bir insan olarak, onları kendiniz de işitebilesiniz. Bu ayrıntıları önemsememezlik yapmayın sevgili varlıklar, çünkü sözle ifadenin bir amacı vardır. Eğer siz amacın mekaniklerini işitmemişseniz, şimdi size onları söyleyeceğim. Kendi ağzınızın söylediğini kendi kulaklarınızın işitmesi önemlidir. Sözleriniz havaya karışır ve tekrar zihninize geri döner, istediğiniz şeyi işiten insan zihnine. Ve bu süreçte o Ruhun sizden işitmek istediği şeyle de tokalaşır. Ve böylece fiziksel bedeniniz ve astral bedeniniz aynı anda aynı mesajı işitir, ve fiziksel ve astral zihinler birbirine karışır. (sevgi bir cevhere yani maddeye sahiptir o da sıvı ışıktır).  Siz bu şeyleri sözle ifade ettiğinizde bu sıvı Tanrının bir parçası olarak özünüz ile, dersteki bir insan olarak özünüz olan arasında akar. Bu kritik bir öneme sahiptir. İstediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz şeyi yüksek sesle ifade etmelisiniz.  Eski enerjide düşünmek yeterliydi.  O zamanlar sadece bu şeyler üzerinde düşünmek gerekliydi, çünkü düşünce de enerjidir. Şimdi ise mutlak gücünüz için, siz isteklerinizi sözlü olarak da ifade etmek zorundasınız.
  2. Kendin İçin Yaratma: Arzu ettiğiniz her şeyi tüm uygunluğu içinde birlikte-yaratabilirsiniz. Eğer karmadan temizlenmişseniz ve aydınlanmışsanız, kendiniz ya da çevrenizdeki diğer kişiler için uygunsuz olaylar yaratmayacaksınız. Eğer böyle değilseniz ama yine de deniyorsanız, yaratmayacaksınız. Birlikte-yarattığınızda sadece kendiniz için yaratın. Yaratımlarınıza başka hiçbir insanı dahil etmeyin, yoksa gücünüz uygulanamaz. “Ama” diyebilirsiniz, “bir ilişkide huzur ya da çocuklarım için iyi şeyler yaratmak istediğimde, bu nasıl böyle olabilir?”

 Dua edin, kendiniz için yaratın ve yanınızdaki insanlara ne olduğunu izleyin, çünkü siz değiştiğinizde çevrenizdeki insanlar da buna anında tepki göstereceklerdir.

İstenecek uygun şeyler nelerdir?

Kendiniz için bolluk isteyebilirsiniz. Siz bir gelir akışı isteyebilirsiniz. Siz huzurun hiç görünmediği anlarda huzur isteyebilirsiniz. Siz yaşamınızda bir amaç isteyebilirsiniz. Siz daha önce düğmelerinize basmış ve sizi kızdırmış olan durumlar için hoşgörü isteyebilirsiniz. Bu birlikte-yaratımlar tümüyle uygundur ama bunu yaparken bilmeniz gereken mekanik bir nitelik vardır: BELİRLİ VE KESİN ŞEYLER İSTEMEYİN. Eğer paraya ihtiyacınız varsa, Ruhtan, size borcu olan birinin borcunu ödemesini sağlamasını istemeyin. Ruha, toplumunuzda bolluk içinde yaşayabilmek için neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, sonra Evrenin bunun yollarını bulmasına izin verin. Arzu ettiğiniz sonuçların “nasıl” gerçekleştirilecekleri konusunda hiçbir varsayımda bulunmayın, çünkü bunu yapmak ruhu sınırlamaktır. Bizim (Ruhun) harfi olduğunu unutmayın. Hedeflerinize ulaşmayı isteyebilirsiniz, ama Ruha onların nasıl elde edileceklerini söylemeyin.

Birlikte-yaratma Yüksek Benliğinizle, o Tanrısal parçanızla birlikte yaşamınızın realitesini değiştirmek üzere işbirliği yapmanızdır. Bunlar büyük sözler, büyük kavramlardır. Ama, bunun önündeki en büyük engel böyle bir şeyin var olabileceğine gerçekten inanmamaktır.

  • KRYON 2. Kitaptan alınmıştır.

Birlikte-Yaratma Niyetleri (4.kitap)

“Sevgili Ruh, sevginin ve bu Yeni Çağ’da bana armağan olarak verilmiş her şeyin adına, birlikte-yaratma gücünü talep ediyorum. …… vizyonumu ve tutkumu gerçekleştirmeyi birlikte-yaratıyorum”

“Farkında olmadığım başka şeylerin de olduğunu biliyorum, bu yüzden duam, o her neyse kontratımda olmama izin verilmesidir.”

“Ruhun adına -tam olarak olmam gereken yerde- kontratımda olmayı birlikte-yaratıyorum.”

BİRLİKTE-YARATMA NİYETİNDE BULUNDUKTAN SONRA İLK ADIMI ATMAYI, BİRLİKTE-YARATMA MUCİZESİNE FİZİKSEL OLARAK KATILMAYI UNUTMAYIN. İŞARETLERİ TANIYIN VE FIRSAT PENCERELERİNİ HİSSETMEYE DİKKAT EDİN. SİZ UYGUN BİÇİMDE DAVRANANA VE İLK ADIMI ATMAYA KARAR VERENE DEK HİÇBİR ŞEY OLMAZ.

Birlikte-yaratmanın büyük bölümü sabır ve imandır!