“SPİRİTÜEL-EZOTERİK ÖĞRETİLER”

Bu çalışma;

Dünyadayken daha yüksek bir bilince ulaşmak için evrensel yasaları nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek, ruhsal yolda ilerlemek, zihnini eğitmek, yaşam misyonuna doğru yaklaşmak ve özbenliğiniz ile birleşip ilahi rehberlik alabilmeniz içindir.

Eğitimler –Kryon Kanalı Lee Carroll özel izniyle– Yeni Çağ bilgisini sunan KRYON öğretisini temel alarak oluşturulmuştur.

Program hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

Mucizeler Kursu (ACIM)

“Bu bir mucizeler kursudur. Zorunlu bir derstir. Sadece onu ne zaman uygulayacağın sana bağlıdır. Özgür irade, ders programını senin belireyebileceğin anlamına gelmez. Sadece, ne zaman neyi almak istediğine karar verebileceğin anlamıma gelir. Bu kursun amacı sevginin anlamını öğretmek değildir çünkü bu, öğretilebilecek olanın çok ötesindedir. Ancak amacı, senin doğal mirasın olan sevginin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Sevginin zıttı korkudur ama her şeyi
kapsayanın zıttı olamaz.

Bu yüzden, bu kurs en basit haliyle şu
şekilde özetlenebilir:

Gerçek olan tehdit edilemez.
Gerçekdışı olan yoktur.
Burada Tanrı’nın huzuru yatar”

Mucizeler Kursu (A Course in Miracles) hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

AkaSHealing Seansı

Bu çalışma,

Aslında hiç “olmamış” olanı “düzeltme” ve hiç “unutulmamış” olanı “hatırlama” çabasıdır.

“Mucize hiçbir şey yapmaz. Yaptığı tek şey OLUŞMAMIŞ HALE getirmektir. Ve böylece o yapılmış olana olan müdahaleyi sıfırlar. Bir ekleme yapmaz sadece uzaklaştırır” (Mucizeler Kursu)

Bu dünyada gördüğünü düşündüğün hiçbir şey gerçekten orada değil ve herkes ego ile onu kendi yapmış olduğu gibi, OLUŞMAMIŞ HALE getirmedeki rolünü de üstlendikçe Mucize görünür hale gelecek ve biz “eve dönüş” yolculuğumuzu kolaylaştıracağız..

Her birimizin şimdiki yaşamında geçmişten getirdiği dramlar, tekrar eden kısır döngüler, değiştirilemeyen paternler ve eski enerjilere ait olumsuz hisler, kalıntılar var. Bunlar çoğu zaman önümüzde görünmez engeller olarak durur. Şimdiki hayatımızı nasıl yaşadığımız, başımıza gelen deneyimler tüm bu hatırlanışın bir yansımasıdır. Bunlar negatif şeyleri hatırlayan eski Akaşik kayıtlardır. Her bir yaşamda taşıdığımız ve bir sonraki yaşama aktardığımız kutsal bir kütüphanedir burası.

Yaşamlarımızdaki deneyimlerde genellikle dramları ve trajedilerin kalıntılarını hatırlama eğilimi eski kayıtların halen etkin olması sebebiyledir. Biz talimat verip işin bittiğini bildirmedikçe eski programlar arkada çalışmaya devam eder. AKAŞA ile çalışmak yaşamınızın geri kalanını değiştirebilmenin en etkili, hızlı yoludur. Detaylı bilgi için tıklayın.

NEFESLE ŞİFA ÇALIŞMASI

Yaşamınızda dönüşümü başlatmak ve en yüksek potansiyelleri gerçekleştirmeye adım atmak için ihtiyacınız olan şey öncelikle buna NİYET etmek. Bireysel olarak ilerlemek istediğiniz takdirde en hızlı dönüşümü ve farkındalığı sağlayan araç olan nefes çalışmaları ile ilerlemeniz faydalı olacaktır. Niyetiniz doğrultusunda bilinçli nefes almak zihninizi sakinleştirip ona bakabilmeyi ve daha sağlıklı seçimler yapabilmeyi sağlar.

Nefes, ruh ve zihin bütünleşmesini deneyimleyebileceğiniz en etkili arınma aracı. Burada şifa, sizin niyetiniz ve yüksek benliğinizin izni ile an’da yüksek boyutlardan geliyor. Yeni enerjide de bize hızlı yol sistemleri gerekli… Detaylı bilgi için tıklayın