Mucizeler Kursu (ACIM)

“Bu bir mucizeler kursudur. Zorunlu bir derstir. Sadece onu ne zaman uygulayacağın sana bağlıdır. Özgür irade, ders programını senin belireyebileceğin anlamına gelmez. Sadece, ne zaman neyi almak istediğine karar verebileceğin anlamıma gelir. Bu kursun amacı sevginin anlamını öğretmek değildir çünkü bu, öğretilebilecek olanın çok ötesindedir. Ancak amacı, senin doğal mirasın olan sevginin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Sevginin zıttı korkudur ama her şeyi kapsayanın zıttı olamaz.

Bu yüzden, bu kurs en basit haliyle şu
şekilde özetlenebilir:

Gerçek olan tehdit edilemez.
Gerçekdışı olan yoktur.
Burada Tanrı’nın huzuru yatar”

Mucizeler Kursu (A Course in Miracles) hakkında detaylı bilgi için tıklayın.