Ruh ve Yüksek Benlik Farkı

Biz kendi algı çerçevemizde her şeyi lineer bir sıraya oturtmaya çalıştığımızdan bazı konular hakkında kavram kargaşası yaşarız. Bunun böyle olması normaldir çünkü henüz çok boyutlu düşünme alışkanlığı kazanmış değiliz.

Bazı şeyleri anlayabilmemiz ve zihni ikna edebilmemiz için lineer bir şekilde kavramamız da gerekir öncelikle. Bu sebeple Kryon bize ruh ve yüksek benlik arasındaki farkı anlayabilmemiz için güzel bir açıklama yapmış. Dualarımızda, niyetlerimizde kime sesleneceğimizi bildiğimizde, onun tezahür etme olasılığına kendimizi daha çok inandırmak için faydalı olacağını düşünüyorum. Yüksek benliğimiz bizim Tanrı PARÇASI olan yanımız, Ruh ise parçayı değil BÜTÜNÜ ifade eden bir kavram.

KRYON Ruh ve Yüksek Benlik arasındaki fark nedir sorusuna şöyle yanıt verir:

“Size açıklanan boyutlar arası nitelikler ya da sezgisel enerjilerle ilgili olarak başvurabileceğiniz bir kozmik sözlük yoktur. Bu yüzden, size ruhsal bilgi aktaran ya da sürekli olarak bu tür bir bilgi veren varlıklar, saptanmış isimleri olmayan ama yine de çok gerçek olan kavramlarla başa çıkmak zorundadırlar. sonuçta kaynağa bağlı olarak, aynı şey için bir çok farklı isim alabilirsiniz. Bu bir çelişki değil, sadece anlam bilimidir ve özgün ve olağandışı olan bir çok şeyin sunulduğu çok yeni bir enerjide bulunmanın bir sonucudur.

RUH, genelde sizin tüm varlığınızın genel görüşü olarak görülür. O, burada 4B’de bulunmayanlar da dahil olmak üzere, sahip olduğunuz tüm ‘benlikleri’ içerir. Dolayısıyla, o ‘tanrısal bir bütünlüğü’ gösteren bir isimdir ve genelde sizin tüm sisteminizi yansıtır. Buna sizin Evren’de sahip olduğunuz “BEN’İM” mevcudiyeti de dahildir.

YÜKSEK BENLİK sizin Tanrı ile doğrudan iletişim kuran ve aileye her zaman bağlı olan parçanıza verilen isimdir. Dolayısıyla, onun sizin bir parçanızı, bir bölümünüzü tanımladığını söyleyebiliriz.

Böylece Ruh ile Yüksek Benlik arasındaki fark, birinin bütünü, diğerinin ise bir bölümü tanımlamasıdır.

Kryon Sekizinci Kitap, Yeni Bir İlahi Takdir