“Spiritüel-Ezoterik Öğretiler” Programı

Daha önce var olmamış olan yeni bir enerjinin içindeyiz. Değişim ve yeniden ayarlanma zamanındayız, bilinç yükselişi yaşanıyor ve etkileşim giderek yayılıyor. Tüm bunlar insan doğasını yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor ve bu da kişisel yaratımlarımızı sorgulamamız için itici bir güç yaratıyor. Bu değişim ancak deneyimlerimizin sorumluluklarını aldığımızda ve zihnimizi değiştirmeye istekli olduğumuzda gerçekleşebilir.

Tüm öğretiler yol haritasını, sembolik anlatımları, farklı teolojileri sunar ancak bu yolu sizin «yürümeniz» gerekir.

Çalışma ezoterik bilgiler, Kryon öğretisi ve Mucizeler Kursu üçlüsü çatısı altında hazırlanmıştır. Bunun sebebi şudur ki; kutsal metinleri ezoterik bilgiler ışığında incelemek dinlerin ortak mesajını anlamamızı ve Çağrıyı duymayı sağlar. Kryon bilgileri yeni paradigmaya ait yol haritasını edinmeyi, yeni tanrısal enerjinin getirdiği değişimleri ve süreçleri kavramamıza yardımcı olur. Mucizeler Kursu ise tüm bu bilgilerle birlikte zihinde değişim için gerekli olan içsel anlayışı kazanmamıza destek olur. Pratik uygulamalarla arınma sürecinde bize yolu yürütecek araçtır.

Bilgi bütünleşmeli ve aklen evrensel bir mantığa oturmalıdır.

Tek başına hiçbir dışsal bilgi; insanın kendi üzerinde, zihin ve ego (nefs) ile çalışarak, yaşamda deneyimleyerek, içsel disiplinin ve bilincin inşası ile idrak kazanarak sahip olacağı içsel yüksek sezgisel bilgiyi vermeyecektir.

İçimizdeki güce uyanma zamanı…

BU ÇALIŞMA;

İçsel farkındalığını artırmak, aydınlanma yolundaki evrensel mesajı ve yasaları öğrenmek, zihnini eğitmek, yaşam misyonunu keşfetme ve varoluşun yüksek amaçlarını öğrenmek isteyenler için temel bilgilerin aktarıldığı ve meditasyonlar eşliğinde yapılan aktivasyon çalışmalarını içeren bir paylaşım platformu olacaktır.

 

ek bilgi: ÇALIŞMANIN İÇİNDE YER ALAN KRYON ÖĞRETİSİNE AİT BİLGİLER, –Kryon Kanalı Lee Carroll özel izniyle hazırlanmıştır

Çalışma ile birlikte Kryon Öğretisi’nin konu alan basılı 12 kitaba ait özet bilgilerin ve uygulamaların yer aldığı kitapçıklar verilir.