AkaSHealing

ve biz “eve dönüş” yolculuğumuzu kolaylaştıracağız..

Bu çalışma,

Aslında hiç “olmamış” olanı düzeltme ve hiç “unutulmamış” olanı hatırlama çabasıdır.

“Mucize hiçbir şey yapmaz. Yaptığı tek şey OLUŞMAMIŞ HALE getirmektir. Ve böylece o yapılmış olana olan müdahaleyi sıfırlar. Bir ekleme yapmaz sadece uzaklaştırır” (Mucizeler Kursu)

Bu dünyada gördüğünü düşündüğün hiçbir şey gerçekten orada değil ve herkes ego ile onu kendi yapmış olduğu gibi, OLUŞMAMIŞ HALE getirmedeki rolünü de üstlendikçe Mucize görünür hale gelecek ve biz “eve dönüş” yolculuğumuzu kolaylaştıracağız..

Her birimizin şimdiki yaşamında geçmişten getirdiği dramlar, tekrar eden kısır döngüler, değiştirilemeyen paternler ve eski enerjilere ait olumsuz hisler, kalıntılar var. Bunlar çoğu zaman önümüzde görünmez engeller olarak durur. Bu hatırlanış enerjiseldir ve şimdiye yansır. Şimdiki hayatımızı nasıl yaşadığımız, başımıza gelen deneyimler tüm bu hatırlanışın bir yansımasıdır. Bunlar negatif şeyleri hatırlayan eski Akaşik kayıtlardır.

Geçmişten getirdiğimiz ve belki de çoktan işimizin bittiği kalıntılar, engeller ve bazen sebebi bilinmeyen olumsuz hisler ruhun geçmiş kayıtları olarak şimdiki yaşamımızı etkiler. Sessiz, çok sakin anlarımızda bile gelen tanıdık hisler vardır. Bunlar negatif şeyleri hatırlayan eski Akaşik kayıtlardır. Biz talimat verip işin bittiğini bildirmedikçe eski programlar arkada çalışmaya devam eder.

Yaşamlarımızdaki deneyimlerde genellikle dramları ve trajedilerin kalıntılarını hatırlama eğilimi bu kayıtların halen etkin olması sebebiyledir. Bu yaşama getirdiğimiz tutkular, nereden geldiğini bilmediğimiz arzular, belirli alanlara ve kavramlara olan çekilme hissimiz de bu kayıtların hatırlanışıdır.

Akaşayı iyileştirmek; hatırlanışı olumsuzdan olumluya, bilgeliğe dönüştürmeyi, eski enerjinin hatırlanışını, yansımaları değiştirmek demektir.

“YÜKSEK SESİNİ BU ALEME DAVUT GİBİ SAL

ÇÜNKÜ BU KUBBEDE BAKİ KALAN ANCAK HOŞ BİR SEDA İMİŞ”

(Gazel, Baki)