“SPİRİTÜEL-EZOTERİK ÖĞRETİLER”

Bu çalışma;

Dünyadayken daha yüksek bir bilince ulaşmak için evrensel yasaları nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek, ruhsal yolda ilerlemek, zihnini eğitmek, yaşam misyonuna doğru yaklaşmak ve özbenliğiniz ile birleşip ilahi rehberlik alabilmeniz içindir.

Eğitimler –Kryon Kanalı Lee Carroll özel izniyle– Yeni Çağ bilgisini sunan KRYON öğretisini temel alarak oluşturulmuştur.

Program hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın